Hala Laboratoria
Przyszłości CRPK

CRPK logo CRPK logo
Laboratoria przyszłości Laboratoria przyszłości
Kontrast Czcionka

Kierując się zasada empowermentu, włączyliśmy przyszłych odbiorców w prace nad pierwszym programem CRPK - 3PRO.

Dzięki serii wywiadów pogłębionych i warsztatów konsultacyjnych, które odbyły się na przełomie września i października zebraliśmy szereg pomysłów, uwag i sugestii co zrobić by program ten odpowiadał w jak największym stopniu na potrzeby branży producentów gier wideo.

Wspieramy działania polskich branż kreatywnych

Chcesz nam pomóc? Masz pomysł na wsparcie branż kreatywnych? 

Zachęcamy do kontaktu