CRPK logo CRPK logo
Kontrast Czcionka

Kre-aktywna Kultura to program dotacyjny CRPK skierowany do wszystkich sektorów kreatywnych w Polsce. W ramach programu możesz pozyskać środki na realizację szeregu działań przyczyniających się do rozwoju przemysłów kreatywnych.

  • 8 mln złpula na projekty
  • do 400 000zł na jeden projekt
1

Inicjatywy interdyscyplinarne

Zadaniem jest tworzenie przestrzeni do rozwoju przemysłów kreatywnych, w której żadna z dziedzin nie będzie dominująca, a w efekcie wypracowane zostaną nowe formy sztuki oraz nieszablonowe formy ekspresji. To także inicjatywy wykorzystujące nowe technologie w tradycyjnych dziedzinach sztuki.

2

Działania edukacyjne

Wesprzemy projekty takie jakie: organizacja konferencji, warsztatów, seminariów, targów, szkoleń oraz działań pokrewnych których celem będzie m.in. rozwój podstawowych kompetencji kreatywnych i cyfrowych odbiorców oraz potencjalnych przyszłych twórców, w tym w szczególności dzieci i młodzieży; promowanie i upowszechnianie wykorzystanie nowoczesnych narzędzi kreatywnych i technologicznych oraz promowanie i upowszechnianie wykorzystania potencjału przemysłów kreatywnych w innych dziedzinach i sektorach.

3

Projekty badawcze

Poszukujemy aktywności dotyczących przemysłów kreatywnych m.in.: analizy znaczenia gospodarczego sektorów kreatywnych w Polsce, analizy porównawczej ekosystemu polskich branż kreatywnych na tle innych państw, rozpoznania czynników sukcesu polskich projektów z obszaru przemysłów kreatywnych informatycznych narzędzi analitycznych dla przemysłów kreatywnych.

4

Wspieracie eksportu

Dofinansujemy zadania mające na celu wsparcie eksportu polskich przemysłów kreatywnych takie jak m.in.: rozwój narzędzi promocji zagranicznej polskich branż kreatywnych w celu skutecznego zaistnienia na rynkach zagranicznych; wsparcie doradczo-eksperckie dla twórców w zakresie budowania strategii wejścia na rynki zagraniczne, badania i ekspertyzy dotyczące potencjału i specyfiki poszczególnych rynków zagranicznych, organizacja stoisk narodowych na najważniejszych światowych wydarzeniach branżowych; współpraca z zagranicznymi instytucjami kultury, czy organizacja spotkań branżowych promujących polskie branże kreatywne za granicą lub mających na celu pozyskanie nowych partnerów biznesowych.

5

Prototypowanie i rozwój produktu

Poszukujemy projektów tworzących prototypy kulturowych dzieł branż kreatywnych, które następnie będą mogły posłużyć twórcom do poszukiwania inwestora, rozwijanie dzieł branż kreatywnych w fazach „poprototypowych” (wyłącznie w zakresie projektowania, produkcji i testowania, z wyłączeniem dystrybucji i promocji gotowych do sprzedaży dzieł i produktów branż kreatywnych) oraz kreatywne przetwarzanie istniejących zasobów polskiej kultury, dziedzictwa i nauki. Program nie obejmuje gier wideo, gdyż wnioski dotyczące projektowania i tworzenia gier wideo należy składać w programie 3PRO.

6

Arystyczne wideoklipy

Zachęcamy do tworzenia innowacyjnych artystycznie wideoklipów do utworów muzycznych charakteryzujących się wysokim potencjałem eksportowym (utwór powinien być wykonywany w języku obcym; priorytetowo traktowane będą utwory w języku angielskim); preferowane będą projekty, których realizacja wymaga wykorzystania animacji, efektów specjalnych, technologii motion capture, budowy scenografii, przygotowania kostiumów itp. oraz wspiera interdyscyplinarność lub współpracę międzybranżową i międzysektorową. Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie wideoklipy realizowane w Polsce oraz do utworów istniejących.

Wsparcie dla branży kreatywnej

Kre-aktywna Kultura to program dotacyjny stworzony w celu kontynuowania wsparcia dla branży kreatywnej. Poszukujemy projektów powinny łączyć wysoką wartość kulturową i artystyczną z ponadprzeciętnym potencjałem ekonomicznym i promocyjnym. Zależy nam na tym, by program pozwolił na skuteczne promowanie polskiej kultury na świecie poprzez projekty zrozumiałe i atrakcyjne dla odbiorcy globalnego, a także przyczynił się do wsparcia polskich przemysłów kreatywnych w obliczu rosnącej konkurencji międzynarodowej oraz wykorzystania ich zasobów na potrzeby budowania atrakcyjnej marki narodowej. W ten sposób program pozwoli upowszechnić potencjał przemysłów kreatywnych dla przyszłego rozwoju Polski.

 

Masz pytania? Szukasz informacji?

Napisz do nas:
kre-aktywna@crpk.pl

Zobacz co u nas słychać

  • Nadchodzące

Za chwilę startuje 3 PRO

  • wkrótce

  • Zakończone

Copernicus Game Jam

  • 9 - 11 Grudzień 2022

  • Zakończone

HackYeah 2022

  • 25-26 Listopad 2022

  • Zakończone

Warsaw Game Jam Pro

  • 11-13 Listopad 2022

Wspieramy działania polskich branż kreatywnych

Chcesz nam pomóc? Masz pomysł na wsparcie branż kreatywnych? 

Zachęcamy do kontaktu